Talajjavító megoldás többéves kísérlettel igazolva

részletesen dokumentált csehországi kísérletsorozat

Talajjavító megoldást teszteltünk: kísérletek Neosolra

A Neosol talajjavító a talaj létfontosságú funkcióinak biostimulátora, optimalizálja a talaj alapvető természetes folyamatait, melyek a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükségesek. Javítja a növények és a talaj mikroorganizmusai közötti kapcsolatot. Alkalmazása után a talaj szerkezete nagyon gyorsan javul, még leromlott talajok esetében is, csökkenti a talaj tömörödését és javítja a porozitást. Ezt követően nő a talaj szervesanyag- és humusztartalmának aránya. Azáltal, hogy megváltoztatja a talajban lejátszódó folyamatok jellegét, a talaj pH-t is optimalizálja. Mindezen folyamatok javítják a talaj víz- és levegő háztartását, növelik a tápanyagszolgáltató képességét és ezáltal az árutermelés jövedelmezőségét.
A Neosol gyártójának, az Olmix csoportnak valamennyi termékét és technológiáját hosszú távú projektekben tesztelik cseh kutatóintézetekkel és egyetemekkel együttműködve, Szlovákiában, Magyarországon és az EU más országaiban.
Példaként bemutatjuk egy 2016-ban, a Litobratøice farmon az Agricultural Research s.r.o. együttműködésével létrejött terepi projekt eredményeit, mely a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériumának támogatásával valósult meg Turboskon. A projekt végrehajtása, nyomon követése 2022-2023. végéig valósul meg, ügyvezetője Ing. Ivana Šindelková. A biostimulációs technológiák 6 változatát figyelik itt és mindegyik kísérletet 3 ha-os területen állítják be. A legfontosabbak célkitűzés a mezőgazdasági vállalkozások sikeres gyakorlati eredményei és a partnereink elégedettsége.
A legfontosabbak azonban a mezőgazdasági vállalkozások gyakorlati eredményei és a partnereink elégedettsége.

talajértékelés

A talajjavítónak köszönhetően még a pockoknak is költözniük kellett…

A kísérleteket fotókkal is dokumentálták. A bal oldali képeken az NPK -val kezelt kontroll területet, a jobb oldalon pedig a talajjavító Neosol termékkel kezelt parcellák talajszelvényeit láthatják.

talajjavító kísérletek

2017. tavaszi búza

A projekthez kiválasztott földterületen 2016-ban cukorrépát termesztettek 98 t/ha terméseredménnyel. A magas termés után talajtömörödés és a talaj kiszáradása volt tapasztalható. A cukorrépát betakarították, majd következett a tárcsázás 15 cm és a lazítás 30 cm mélységben. 2017-ben tavaszi búzát vetettek a területen. Az alacsony tavaszi búza hozama elsősorban a nedvességhiány miatt alakult ki, mégis a Neosol változat hozama 18,7%-kal volt magasabb, mint a kontrollé. A talaj szerkezete 2017-ben jó volt, tömörödés nélkül. A talaj nedvességtartalma mindkét változatban összehasonlítható volt. A Neosol változatban azonban magasabb volt víz felhalmozódása a talajszelvény mélységében összesen 10,9 mm, ami hektáronként 109 000 liter vizet jelent.

talajjavító kísérletek
talajjavító kísérletek

2018. őszi búza

2017 őszén őszi búzát vetettek szántásos technológiával. Az év során figyelemmel kísérték a talaj állapotromlását a kontroll parcellán, a kísérleti parcellán elkezdődött a tömörített talajlemez „felújítása” 20 cm-es mélységben. Ez befolyásolta a talaj vízmegtartó képességét és a talajszerkezet javulását. A Neosolos területen a búzatermés 11%-kal haladta meg a kontrollt. Sokkal fontosabb azonban az a tény, hogy vízmegtartásban a két parcella (Neosol és kontroll) talajszelvényében hangsúlyosabbá vált a különbség. A Neosollal kezelt változatnál, a nedvesség a talajszelvényben történő felhalmozódása 28,16 mm-rel nőtt, ami 281 580 liter víz hektáronként.

talajjavító kísérletek
talajjavító kísérletek

2019. őszi repce

Az őszi búzát az őszi káposztarepce követte, ismét szántás nélkül technológiával vetették. 2019-ben a megfigyelések során a talaj további szerkezetromlása, növekvő talajtömörödését tapasztalták a kontroll parcellán. Májusban nagy mennyiségű csapadékot kapott a terület, a kontroll parcella rosszabb talajszerkezete ezt a mennyiséget nem tudta elvezetni, ezért a gyökértömeg jelentős része „megfulladt”, elpusztult. A Neosollal kezelt parcellán ez nem volt tapasztalható, mert a jobb talajszerkezetnek köszönhetően a csapadék a mélyebb rétegekbe tudott mozogni – a Neosolos területnek jobb volt a szerkezete a javuló talajélet hatására – gyökérpusztulás nem történt, ami a későbbi tápanyagfelvételt is kedvezően befolyásolta. A Neosolos kezelésben nem volt talajtömörödés, 70 cm-es mélységig hatoltak a gyökerek, és a repce számára több nedvesség állt rendelkezésre a vegetáció során. Ezt a termés is megerősítette, 23%-kal volt magasabb, mint a kontrollnál.

 A szeptemberi csapadék után (kb. 60mm), a tömörített talajlemezt a kísérleti parcellán helyreállították. Ennek is volt hatása a talaj nedvességtartalmának különbségeire mindkét esetben. Ez a különbség tovább nőtt a Neosol javára: 2019. október 31-én 34,42 mm-t jelentett, ami hektáronként 344 240 liter víznek felel meg. Nem képezte a kísérlet részét, de a pocok előfordulásának megszüntetése érdekében az ÚKZÚZ (Központi Mezőgazdasági Felügyeleti és Vizsgáló Intézet) javasolta a Neosol használatát, mivel az javítja a talajszerkezetet, így a pocokjáratok beomlottak és végül kénytelenek voltak élőhelyet váltani.

talajjavító kísérletek

talajjavító

talajjavító kísérletek

Biostimulátoraink a hozamra is hatottak

Terméshozam a hosszú távú szántóföldi projektben Litobratøicében (Dél-Morvaország, Cseh Köztársaság), a kísérlet középpontjában a biostimulátorok használata és azok talajállapot javítására, a terméshozam növelésére gyakorolt hatásuk és a megtérülésük állt.
A kísérlet lebonyolítását irányította: Ing. Ivana Šindelková, RI Troubsko